Văn hóa, giá trị cốt lõi

Văn hóa, giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Tại Grand Nutrition, sự Chính trực được đặt lên hàng đầu, chúng ta coi trọng những người luôn nói đúng sự thật và làm đúng sự thật. Nhân sự của chúng ta là những người nhất quán từ lời nói đến hành động, nói được làm được.

Giá trị cốt lõi và văn hóa của Grand Nutrition.

Văn hóa

Để tạo nên một môi trường làm việc hiệu quả và thúc đẩy sự phát triển của công ty, Grand Nutrition xây dựng nên bộ văn hóa chi tiết cho toàn thể thành viên. Trong bộ văn hóa này, các thành viên sẽ luôn được hỗ trợ để phát huy tối đa, được học cách vươn mình bứt phá. Văn hóa của công ty bao gồm: NGHĨ LỚN, TỐC ĐỘ, KHÁC BIỆT, YÊU THƯƠNG VÀ GIÚP ĐỠ ĐỒNG ĐỘI và YÊU THƯƠNG KHÁCH HÀNG.

  1. Grand Nutrition coi NGHĨ LỚN là đòn bẩy phát triển, đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, có niềm tin và sự dũng cảm để chinh phục những giấc mơ cuồng vĩ

  2. Grand Nutrition lấy TỐC ĐỘ là tôn chỉ hành động để phá vỡ các giới hạn. Nếu bạn vẫn chưa phá vỡ giới hạn, chứng tỏ bạn hành động chưa đủ nhanh

  3. Chúng ta đề cao tư duy KHÁC BIỆT, không ngừng sáng tạo, tạo ra những kết quả đột phá, không đi theo lối mòn

  4. Grand Nutrition xây dựng các mối quan hệ dựa trên tinh thần YÊU THƯƠNG VÀ SẴN LÒNG GIÚP ĐỠ ĐỒNG ĐỘI. Lắng nghe chân thành, quan tâm và tử tế với đồng đội như những người thân ruột thịt trong gia đình.

  5. Không có khách hàng sẽ không có sự tồn tại của công ty. Hãy nhớ rằng khách hàng chính là người trả lương cho chúng ta. Vì vậy, chúng ta luôn coi trọng khách hàng trong mọi suy nghĩ và phục vụ khách hàng như những người thân của mình.

Những thành viên của mái nhà Grand Nutrition.