TRIẾT LÝ KINH DOANH

TRIẾT LÝ KINH DOANH

SỰ TỬ TẾ

Grand Nutrition lựa chọn đến thành công bằng sự TỬ TẾ, lấy con người làm trung tâm, nhân sự Grand Nutrition luôn tuân theo phương châm: tử tế với bản thân, gia đình; cống hiến hết mình cho khách hàng, công ty và xã hội

Giới thiệu sản phẩm Cốm trí não G-Brain đến khách hàng

Tài trợ nước sát khuẩn, khẩu trang y tế và Cốm G-Brain cho Làng trẻ em Birla

Lễ ký kết hợp tác kinh doanh cung cấp nguyên liệu Grand Nutrition - Hoa Kỳ

Tài trợ quỹ khuyến học cho Trường tiểu học Sài Đồng và làng trẻ em Birla