Cốm trí não G-Brain

- 34%

1 CỐM TRÍ NÃO G BRAIN

590,000 ₫

890,000 ₫

Phát triển trí não, tăng tập trung và ghi nhớ với hàm lượng DHA gấp 4,5 lần dầu cá  
Mua hàng
- 38%

COMBO 2 HỘP CỐM TRÍ NÃO G-BRAIN

1,100,000 ₫

1,780,000 ₫

Phát triển trí não, tăng tập trung và ghi nhớ với hàm lượng DHA gấp 4,5 lần dầu cá
Mua hàng
- 59%

COMBO 3 HỘP CỐM TRÍ NÃO G-BRAIN

1,770,000 ₫

4,350,000 ₫

Mua 3 hộp Cốm trí não G-Brain + Tặng ngay 1 hộp G-Brain, 1 hộp GTall
Mua hàng
- 53%

COMBO 4 HỘP CỐM TRÍ NÃO G-BRAIN

1,690,000 ₫

3,560,000 ₫

Phát triển trí não, tăng tập trung và ghi nhớ với hàm lượng DHA gấp 4,5 lần dầu cá 
Mua hàng
- 48%

COMBO 6 CỐM TRÍ NÃO G-BRAIN

2,790,000 ₫

5,340,000 ₫

Phát triển trí não, tăng tập trung và ghi nhớ với hàm lượng DHA gấp 4,5 lần dầu cá 
Mua hàng