Câu chuyện thực tế

Câu chuyện thực tế

Hiển thị

09:29 - 18/09/2021

Chị Nguyễn Lê Na (31 tuổi - An Trạch, Hà Nội) - Mẹ bé...

Chẳng còn lo con thấp còi hơn bạn khi có Canxi tăng chiều cao GTall

Xem thêm

10:22 - 16/07/2021

Chị Lê Hải Yến - Mẹ bé Đức - Cho con uống GBrain Gold...

Có Cốm G-Brain Gold - Con thỏa sức sáng tạo, học tập thi cử rất dễ dàng

Xem thêm

10:17 - 16/07/2021

Chị Nguyễn Thị Huệ (Thanh Trì, Hà Nội) - Sử dụng...

Từ khi biết Cốm G-Brain, mình không còn mệt mỏi vì con mất tập trung học

Xem thêm