CÂU CHUYỆN LỊCH SỬ

CÂU CHUYỆN LỊCH SỬ

Sau nhiều năm ấp ủ sứ mệnh và chuẩn bị nguồn lực, đội ngũ sáng lập đã đưa GRAND NUTRITION ra đời, mang tới cho Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á những sản phẩm chất lượng, hiệu quả và luôn đặt khách hàng là trung tâm để phụng sự một cách tuyệt vời nhất.